Het NBTP Magazine

NBTP Magazine is een e-magazine vol informatie over psychologie en verwante onderwerpen. Het is een kwartaaluitgave van de Nederlandse Beroepsvereniging voor Toegepaste Psychologie.
De beroepsvereniging wil bijdragen aan de positionering, profilering en professionalisering van mensen die werken en leren binnen de psychologie, zowel op hbo-niveau als universitair. Als lid van de NBTP ontvang je gratis het magazine.

Bekijk het laatste nummer

 

NBTP_Magazine_maart_2016_jrg4_nr1_spread Jaargang-4-nr-1-2016-NBTP_Magazine_Onderwijs.pdf Jaargang-4-nr-1-2016-NBTP_Magazine_Onderwijs.pdf

In dit nummer o.a.: verslagen van het NBTP-congres Volop Talent! op 10 maart, een interview met keynote speaker Jutta König over het coachen vanuit culturele diversiteit en een interview met Jeffrey van Zaalen, directeur van Hogeschool NTI, over een talentgerichte benadering in het onderwijs.

Bladformule
NBTP-magazine bestaat uit gemiddeld 24 pagina’s en is geschreven voor en door psychologen, met terugkerende rubrieken als een column, TP’er @work, boekbesprekingen, interviews en verslagen van congressen en symposia. Elk magazine heeft een themagedeelte waarin actuele psychologische onderwerpen door de redactie en gastschrijvers uitgediept worden.

Gastschrijven & uitgangspunten

De redactie is altijd op zoek naar goede ideeën en schrijvers voor het magazine. Heb je enige ervaring met schrijven of de ambitie dat meer te willen gaan doen? Neem dan contact op over de mogelijkheden met de redactie (m.langenhof@nbtp.nl). Ingezonden artikelen worden ter beoordeling aan de redactie voorgelegd en daarna in overleg met de auteur geredigeerd en eventueel ingekort.

Journalistieke uitgangspunten 
De Magazineredactie houdt zich aan de algemeen gangbare journalistieke uitgangspunten zoals het respecteren van het auteursrecht van auteurs en van beeldrechten, het juist weergeven van bronnen en het toepassen van hoor en wederhoor. (Ingezonden) artikelen die evident de promotie van een specifiek bedrijf, persoon, zaak of product als onderwerp hebben worden niet  gepubliceerd.
Bij publicatie van beeld en tekst hebben wij met de grootste zorgvuldigheid de rechthebbenden trachten te achterhalen voor toestemming. Mocht u van mening zijn dat uw copyright in het geding is, dan verzoeken wij u contact op te nemen met de redactie (m.langenhof@nbtp.nl).

Voorwaarden publicatie
Een auteur van een artikel geeft toestemming voor publicatie van het artikel in het NBTP Magazine en op de website van de NBTP. Het copyright van het artikel voor eventueel verder gebruik berust in principe altijd bij de auteur.

Redactie

De redactie en (gast)schrijvers van het magazine werken op vrijwillige basis mee aan het magazine. De redactie voert haar werkzaamheden uit in opdracht en onder verantwoordelijkheid van het bestuur van de NBTP, maar heeft inhoudelijk een onafhankelijke status. De redactie werkt tevens onafhankelijk van derden.

Ontwerp en lay-out Stephany Thijssen (website Vormplan Design)

Deadlines

De deadlines voor artikelen zijn in 2016:
– Maartnummer (verschijnt op 1 april i.v.m. congres )           14 maart 2016
– Juninummer (verschijnt 17 juni)                                              27 mei 2016
– Septembernummer (verschijnt 16 september)                     26 augustus 2016
– Decembernummer (verschijnt 16 december)                        25 november 2016

Archief

Jaargang-3-nr4-NBTP_Magazine_December_2015-1 Jaargang-3-nr4-NBTP_Magazine_December_2015.pdf Jaargang-3-nr4-NBTP_Magazine_December_2015.pdf

2015Cover_sep  jaargang-3-nr-3-2015-NBTP-Magazine-Economische-psychologie.pdf jaargang-3-nr-3-2015-NBTP-Magazine-Economische-psychologie.pdf

2015Cover_jun  jaargang-3-nr-2-2015-NBTP-Magazine-Kind-en-psychologie.pdf jaargang-3-nr-2-2015-NBTP-Magazine-Kind-en-psychologie.pdf

2015Cover_mrt  jaargang-3-nr-1-2015-NBTP-Magazine-Diagnostiek.pdf jaargang-3-nr-1-2015-NBTP-Magazine-Diagnostiek.pdf
jaargang-2-nr-4-2014-NBTP-Magazine-Uniciteit.pdf jaargang-2-nr-4-2014-NBTP-Magazine-Uniciteit.pdf   jaargang-2-nr-3-2014-NBTP-Magazine-Start-sharing.pdf jaargang-2-nr-3-2014-NBTP-Magazine-Start-sharing.pdf   jaargang-2-nr-2-2014-NBTP-Magazine-Sportpsychologie.pdf jaargang-2-nr-2-2014-NBTP-Magazine-Sportpsychologie.pdf
jaargang-2-nr-1-2014-NBTP-Magazine-Stress-en-ontspanning.pdf jaargang-2-nr-1-2014-NBTP-Magazine-Stress-en-ontspanning.pdf   jaargang-1-nr-4-2013-NBTP-Magazine-Interculturele-psychologie.pdf jaargang-1-nr-4-2013-NBTP-Magazine-Interculturele-psychologie.pdf   jaargang-1-nr-3-2013-NBTP-Magazine-Ons-Brein.pdf jaargang-1-nr-3-2013-NBTP-Magazine-Ons-Brein.pdf
jaargang-1-nr-2-2013-NBTP-Magazine-Relatie.pdf jaargang-1-nr-2-2013-NBTP-Magazine-Relatie.pdf   jaargang-1-nr-1-2013-NBTP-Magazine-Persoonskenmerken.pdf jaargang-1-nr-1-2013-NBTP-Magazine-Persoonskenmerken.pdf