Algemeen

Wat doet een toegepast psycholoog?

Een Toegepast Psycholoog is een professional die met behulp van psychologische kennis problemen van mensen in de praktijk helpt oplossen of voorkomen, met name psychische of gedragsproblemen. De Toegepast Psycholoog begeleidt en coacht mensen vanuit psychologische inzichten.

Wilt u meer uitleg over de toegepast psycholoog, ga dan naar Wat doet een toegepast psycholoog? 

Waar kan ik in mijn omgeving een toegepast psycholoog tegenkomen?

In uw dagelijkse omgeving kunt u ‘overal’ toegepast psychologen tegenkomen: ze werken namelijk in uiteenlopende sectoren. Van de gezondheidszorg en hulpverlening tot het onderwijs, van HR-afdelingen tot onderzoeksbureaus.

Kijk voor meer toelichting over de sectoren waar de toegepast psycholoog werkzaam is bij Wat doet een toegepast psycholoog?  (Waar zijn toegepast psychologen werkzaam?)

Voor wie is de beroepsvereniging NBTP?

De NBTP is een jonge beroepsvereniging voor:
hbo- en WO-psychologen die hun deskundigheid in hun werkveld toepassen en uitdragen.
studenten psychologie, van bachelor- en masterstudies, ongeacht leeftijd en sector.

De Nederlandse beroepsvereniging voor Toegepaste Psychologie wil een dynamisch platform zijn waar gelijkgestemde professionals elkaar vinden en van elkaar kunnen leren.
Via ontmoeting en overleg werken we met elkaar aan ontwikkeling, professionalisering en profilering van onze beroepsgroep.
Vanuit deze doelstelling geven we graag voorlichting en advies over (de positie van) onze beroepsgroep en ons werk aan studenten, werkgevers en andere partijen in het werkveld. Dit doen wij allen op vrijwillige basis.

Wilt u meer weten over de NBTP, kijkt u dan gerust verder op deze website en volg ons op twitter @deNBTP of facebook.

 

 

In uw dagelijkse omgeving kunt u ‘overal’ toegepast psychologen tegenkomen: ze werken namelijk in uiteenlopende sectoren. Van de gezondheidszorg en hulpverlening tot het onderwijs, van HR-afdelingen tot onderzoeksbureaus.

Kijk voor meer toelichting over de sectoren waar de toegepast psycholoog werkzaam is bij Wat doet een toegepast psycholoog?  (Waar zijn toegepast psychologen werkzaam?)

Opleiding & kwaliteit

Hoe zit het met de opleiding van toegepast psychologen?

Een toegepast psycholoog heeft minimaal een hbo-opleiding psychologie.
In Nederland zijn we lange tijd gewend geweest aan enkel universitair opgeleide psychologen. Sinds 2000 is daar een hbo-variant bijgekomen: de opleiding Toegepaste psychologie.
Hbo-studenten toegepaste psychologie worden meer praktisch opgeleid dan studenten die universitaire psychologie volgen. De hbo’ers worden meer geschoold in vaardigheden die in de praktijk nodig zijn, zoals: adviseren, voorlichten, trainen, coachen en praktijkgericht onderzoeken.
Afgestudeerde psychologen volgen bijscholingen en trainingen om bij te blijven en zich te specialiseren.

Lees meer over de opleiding bij Wat doet een TP? De opleiding van toegepast psychologen.

Hoe wordt de kwaliteit van toegepast psychologen gecontroleerd?

Om de kwaliteit van het werk van toegepast psychologen te waarborgen, is er een kwaliteitsregister opgezet. Wanneer een toegepast psycholoog zich laat registreren in het officiële kwaliteitsregister, laat deze aan de buitenwereld zien dat hij/zij aan de kwaliteitseisen van de beroepsgroep voldoet en dat hij het vak uitoefent volgens de voorgeschreven kwaliteitseisen.
De geregistreerde toegepast psycholoog houdt in een portfolio zijn activiteiten bij op het gebied van relevant werk, bijscholing, deskundigheidsbevordering en ontwikkeling van de beroepsgroep. Bij herregistratie na vijf jaar moet een bepaald aantal punten op elk gebied zijn behaald om de registratie te behouden.

Het kwaliteitsregister wordt beheerd door de instantie Kabiz: ‘Kwaliteitsregistratie en Accreditatie Beroepsbeoefenaren in de Zorg’. Om de invoering in 2014 mogelijk te maken, heeft de beroepsvereniging NBTP intensief overleg gehad met Kabiz.

Voor het raadplegen van het register voor toegepast psychologen gaat u naar de website www.kabiz.nl.

 

Wat houdt de beroepscode van toegepast psychologen in?

De Nederlandse Beroepsvereniging voor Toegepaste Psychologie werkt met een beroepscode. Elk lid van de NBTP is verplicht zich in het werk als toegepast psycholoog aan de beroepscode van onze beroepsgroep te houden.
In de beroepscode staan afspraken over o.a. een professionele beroepsuitoefening, de houding tegenover de cliënt, de relatie tot collega-psychologen/hulpverleners en professionalisering.

Hieronder vindt u het document met de beroepscode:

BeroepscodeTP_webversion10.pdf
BeroepscodeTP_webversion10.pdf

Wat kan ik als cliënt doen bij een klacht over een toegepast psycholoog?

Hebt u een klacht over (het werk van) een psycholoog die lid is van de beroepsvereniging NBTP en/of in het register geregistreerd is? In de meeste gevallen is het raadzaam om uw vraag of probleem voor te leggen aan de betreffende psycholoog. Komt u er samen niet uit, bekijk dan onze klachtenregeling in het document hieronder.
Komt u er helemaal niet uit, neemt u dan gerust contact met ons op.


Klachtenregeling-NBTP.pdf
Klachtenregeling-NBTP.pdf

Diensten & contact

Worden de diensten van een toegepast psycholoog vergoed?

Diensten van een universitair opgeleide psycholoog, zoals een GZ-psycholoog, worden in principe vergoed door de zorgverzekeraar. Voor een hbo-psycholoog geldt dat vooralsnog niet. Een hbo-psycholoog die psychologisch onderzoek uitvoert of een (deel van een) behandeling uitvoert, doet dat vaak onder verantwoordelijkheid van een WO-psycholoog. De cliënt de kosten kan dan de kosten van de behandeling declareren bij de verzekeraar (voor zover de behandeling onder zijn verzekeringspakket valt).

De beroepsvereniging NBTP vindt dat er meer mogelijkheden moeten komen voor vergoeding van diensten van toegepast psychologen en is daarover in gesprek met het ministerie van Volksgezondheid en andere partijen.

Hoe kom ik in contact met een toegepast psycholoog?

Wanneer u op zoek bent naar een toegepast psycholoog, kunt u een aantal dingen doen. U kunt op internet zoeken naar een toegepast psycholoog in uw regio met het specialisme dat u zoekt. Ook op www.linkedin.com presenteren veel vakgenoten zich als toegepast psycholoog.

Via de beroepsvereniging NBTP kunt u ook contact zoeken met een NBTP-lid in een bepaalde regio. Stel uw vraag daarover gerust via de contactpagina (mail: info@nbtp.nl).
Belangrijk is natuurlijk dat u een behandelaar/coach vindt die bij u (of uw kind) past en die diensten van betrouwbare kwaliteit levert. Voor dat laatste kunt u in het kwaliteitsregister van toegepast psychologen kijken of de persoon van uw keuze hierin geregistreerd staat (www.kabiz.nl). Of er een klik is met de betreffende psycholoog zult u vervolgens zelf moeten beoordelen.