Wat doet een toegepast psycholoog?

Een toegepast psycholoog is een professional die psychologische kennis gebruikt om problemen van mensen in de praktijk te helpen oplossen of voorkomen, met name psychische of gedragsproblemen.

De toegepast psycholoog is een begeleider en ondersteuner die in staat is om vanuit psychologische inzichten mensen te helpen. Dat kan zijn met als doel om:

 • hun mentale conditie op peil te houden of te verbeteren;
 • mensen te activeren om bepaald gedrag aan te pakken, bijvoorbeeld om:
  • persoonlijke valkuilen te vermijden, 
  • beter met gedrag van collega’s of familieleden om te gaan,
  • stress te voorkomen,
  • zich sterker op te stellen naar (nieuwe) werkgevers,
  • het leven anders in te richten na verlies van familie of werk,
 • problemen op sociaal-emotioneel vlak te voorkomen of daar beter mee om te gaan.
[Download niet gevonden]

Waar zijn toegepast psychologen werkzaam?

Eigenlijk ‘overal’ kunt u toegepast psychologen aantreffen:

 • in een werkomgeving;
 • op school of bij een opleiding van uzelf of uw kind;
 • in de gezondheidszor;
 • in een sociaal wijkteam of ander wijk-/buurtwerk;
 • in instellingen voor hulpverlenin;
 • of in bedrijven voor bv consumentenonderzoek, productontwikkeling, HR diensten.

U kunt een toegepast psycholoog zowel tegenkomen bij individuele coaching/begeleiding/training, waarbij u of uw partner kind alleen hulp krijgt, als bij groepssessies. Denk aan groepjes collega’s, schoolkinderen, jongeren, ouderen, mensen met een aandoening/beperking/problematiek, enz.
Een toegepast psycholoog kan ook psychologisch onderzoek afnemen en adviseren bij vragen over gedrag, sociale omgang, sociaal-emotionele en psychische problemen.

Wilt u meer weten over de functies van toegepast psychologen in diverse sectoren, ga dan naar ‘In welke sectoren zijn toegepast psychologen werkzaam?’.

De opleidingen van toegepast psychologen

In Nederland zijn we lange tijd gewend geweest aan universitair opgeleide psychologen. Sinds 2000 is er een hbo-variant van de opleiding psychologie, de toegepaste psychologie.

Het verschil is dat hbo-studenten toegepaste psychologie meer praktisch worden opgeleid dan studenten die universitaire psychologie volgen. Bij de opleiding toegepaste psychologie wordt meer aandacht gegeven aan vaardigheden die in de praktijk nodig zijn, zoals: adviseren, voorlichten, trainen, coachen en praktijkgericht onderzoeken.

Een psycholoog met een universitaire opleiding (WO = wetenschappelijk onderwijs) wordt opgeleid vanuit een theoretisch kader met als belangrijk doel wetenschappelijk onderzoek te gaan doen.

De hbo-opleiding toegepaste psychologie is te volgen als voltijds dagopleiding  aan verschillende hogescholen en in deeltijd bij enkele andere hogescholen.

Voorbeelden van specialisaties bij de hbo-opleidingen Toegepaste psychologie zijn:
– arbeid en organisatie,
– gezondheid, jeugd & ontwikkeling,
– zorg en welzijn,
– maatschappelijke participatie & veiligheid,
– intermenselijke relaties.

Voor afgestudeerde psychologen zijn er aanvullende (bij)scholingen en trainingen. Hiermee kunnen zij hun kennis up-to-date houden en zich specialiseren in één of meer richtingen. Te denken valt aan psychodiagnostiek bij kinderen met autisme, begeleiding bij rouw of coaching van specifieke doelgroepen.

Lezen: over TP in het dagelijks leven

Hoe gaan we met anderen om, hoe krijg je je kind gemotiveerd, hoe verloopt de samenwerking in een team, wat doen de cultuurverschillen tussen mensen, zegt diegene echt wat die zegt…? Allemaal aspecten van toegepaste psychologie in ons dagelijks leven. We schrijven erover in het NBTP Magazine en bieden u hier een selectie van artikelen die het lezen waard blijven.

Geld en geluk:
2015Sep-Geld-Uitgeven-gelukkig.pdf 2015Sep-Geld-Uitgeven-gelukkig.pdf    2015Sep-Geld-Motivatie-Kinderen.pdf 2015Sep-Geld-Motivatie-Kinderen.pdf   2015Jun-JacqBoerefijn-Scholierengeluk.pdf 2015Jun-JacqBoerefijn-Scholierengeluk.pdf

Ontwikkelingen (Brainday), diagnostiek autisme & stress bij rouw:
2015Sep-Brainday2015.pdf 2015Sep-Brainday2015.pdf   2015Jun-SanderBegeer_Autisme.pdf 2015Jun-SanderBegeer_Autisme.pdf   2014Mrt-Stress-bij-rouw-NBTP-Mag1.pdf 2014Mrt-Stress-bij-rouw-NBTP-Mag1.pdf

Lichaamstaal, erotische intelligentie & de mentale kant van voetbal:
2013Jun-Lichaamstaal-RoosVonk-NBTP-Mag2.pdf 2013Jun-Lichaamstaal-RoosVonk-NBTP-Mag2.pdf    2014Dec-Erotische-Intell.pdf 2014Dec-Erotische-Intell.pdf    2014Jun-Intrvw-Hans-van-Breukelen-NBTP-Mag2.pdf 2014Jun-Intrvw-Hans-van-Breukelen-NBTP-Mag2.pdf

Omgaan met cultuurverschillen:
2013Dec-Intervw-David-Pinto-culturen-NBTP-Mag4.pdf 2013Dec-Intervw-David-Pinto-culturen-NBTP-Mag4.pdf    2013Dec-Intervw-Seydâ-Buurman-BlueEyes-NBTP-Mag4.pdf 2013Dec-Intervw-Seydâ-Buurman-BlueEyes-NBTP-Mag4.pdf    2013Dec-Nederland-geef-zwarte-piet-niet-op-NBTP-Mag4.pdf 2013Dec-Nederland-geef-zwarte-piet-niet-op-NBTP-Mag4.pdf