2 feb 2016

Nieuwe voorzitter NBTP

Op 15 december 2015 heeft een wisseling in het NBTP bestuur plaatsgehad. Tijdens een Algemene Ledenvergadering in Utrecht heeft Monique Korpershoek de voorzittershamer overgegeven aan Ian MacMenamin.
Monique is vanaf de oprichting in het bestuur actief geweest, maar heeft nu onvoldoende tijd meer voor het NBTP-werk door haar drukke baan bij Vluchtelingenwerk.
Marjolein Smits neemt de functie van secretaris op zich na het vertrek van Nikki Bosch eerder in 2015. Elout van Leeuwen had al eerder aangegeven te zullen stoppen en heeft die stap nu echt gezet. Net als Monique heeft Elout ook vanaf het begin veel werk verzet voor de vereniging. Hij blijft nog wel ondersteuning bieden op het gebied van ICT en ledenadministratie.
Ian en Marjolein zitten in het bestuur sinds 2014.

Op bijgaande foto zie je het huidige bestuur:
NBTP bestuur dec2015

Vlnr Johannes Postema, Ian MacMenamin (voorzitter), Sander van der Horst, Marjolein Smits (secretaris), Anita Boerema. Karin van Leeuwen (penningmeester) ontbreekt op de foto. Zij draagt haar functie over zodra er een nieuwe penningsmeester is gevonden.

De notulen van de ALV van 15 december 2015:
Notulen-ALV-2015.pdf Notulen-ALV-2015.pdf