Voor wie is de NBTP?

Wij zijn een jonge beroepsvereniging voor:
hbo- en WO-psychologen die hun deskundigheid in hun werkveld toepassen en uitdragen.
studenten psychologie, van bachelor- en masterstudies, ongeacht leeftijd en sector.

De Nederlandse beroepsvereniging voor Toegepaste Psychologie wil een dynamisch platform zijn waar gelijkgestemde professionals elkaar vinden en van elkaar kunnen leren.
Via ontmoeting en overleg werken we met elkaar aan ontwikkeling, professionalisering en profilering van onze beroepsgroep.

Bij de NBTP tref je dus zowel professionals die op hbo-niveau zijn opgeleid in de Toegepaste Psychologie als universitair opgeleide psychologen. TP’ers werken bijvoorbeeld in de algemene of geestelijke gezondheidszorg, de arbeids- en organisatiebranche, HR-afdelingen van bedrijven, bij overheden, het onderwijs, de jeugd- of ouderenzorg en consumentenorganisaties.

Verbinding
Wij vinden het belangrijk om actief verbinding te zoeken en te bieden; zodat jij als psycholoog met jouw specifieke kennis en vaardigheden kan bijdragen aan de ontwikkeling van anderen en dat je kan profiteren van wat andere leden jou te bieden hebben aan expertise en ervaring.