Wat doet de NBTP?

Vanuit de beroepsvereniging werken wij aan ontwikkeling van de toegepaste psychologie. Wij richten ons op de ontwikkeling van drie pijlers:
– De professional: de afgestudeerde en studerende hbo- of WO-psycholoog;
– Het vakgebied: het terrein van werkgevers(organisaties), wet- en regelgeving;
– De dienstverlening: zowel inhoud als proces van de dienstverlening aan elke cliënt/coachee/patiënt

Dit doen we onder meer via de volgende projecten en activiteiten.

Activiteiten

Kennis delen:   uitwisseling van expertise en ervaring via live bijeenkomsten, publicaties en digitaal treffen met hulp van diverse media en het zoeksysteem Connect [via inlog Mijn NBTP]

Belangenbehartiging: inzet voor onze beroepsgroep voor een betere positie in het werkveld en regelingen die de inzet van TP’ers bevorderen.

Voorlichting werkveld:   profilering van het beroep bij werkgevers en relaties in het werkveld, zowel landelijk als in de regio.

Advies aan instanties:  (on)gevraagd adviseren aan overheidsinstellingen, brancheorganisaties en werkgevers over de inzetbaarheid van TP’ers en over onze visie op kwaliteitsbewaking in de ggz.

Kwaliteitsregister:   het beroepsregister voor toegepast psychologen waarborgt de kwaliteit van de beroepsbeoefenaars en is gestart in 2014 door NBTP en Kabiz. Ga voor meer informatie en registratie naar het Dossier Kwaliteitsregister.

Intervisie:   toegepast psychologen leren van collega’s in intervisiegroepen in eigen regio. Meer weten? Ga naar de pagina over Intervisie.

Ontmoeting in de regio: regionaal vinden TP’ers elkaar in bijeenkomsten op maat, bij ontmoetingen met bedrijfsleven en studenten, onder aanvoering van een regiocoördinator. Check ‘Actief in de Regio

Ondernemerschap:   de NBTP stimuleert ondernemerschap door onder meer het aanbieden van praktische documenten, tips en het organiseren van (intervisie)bijeenkomsten (bij voldoende belangstelling).

NBTP Congres:   dit is dé landelijke meeting met sprekers, workshops, persoonlijke ontmoeting en een informatiemarkt die vanaf 2012 jaarlijks gehouden wordt. Na het congres ben je weer helemaal bij!

Ledenvoordeel:   aantrekkelijke aanbiedingen voor NBTP-leden via derden (tijdschriften, verzekering, diensten voor een eigen praktijk e.d.). Kijk bij inlog Mijn NBTP.

Samenwerkingen met andere beroepsgroepen: NBTP zoekt samenwerking op met andere relevante beroepsverenigingen om gezamenlijke belangen te behartigen.

Contact studenten TP:  digitaal en regionaal contact met studenten via de Hogescholen met een TP-opleiding.

Kwaliteit staat voorop
De gezamenlijke ontwikkeling zorgt voor een broedplaats waar wij streven naar een optimale kwaliteit van de dienstverlening, zowel voor de cliënt/coachee als voor de opdrachtgever.
Kwaliteit is bij iedere stap en keuze die de vereniging maakt het hoogste uitgangspunt. In de visie van de NBTP bestaat de beroepsvereniging dan ook hoofdzakelijk vanwege het streven naar de best mogelijke kwaliteit van dienstverlening door de toegepast psycholoog.
(NB Onze beleids-/visiedocumenten en jaarstukken zijn te vinden bij het ledendeel Mijn NBTP.)

Organisatie

In deze visie past ook een slanke verenigingsstructuur:

  • een landelijk bestuur,
  • enkele werkgroepen die meestal projectmatig zaken organiseren, zoals het congres en het opzetten van een nieuwe regeling of aanpak,
  • regiocoördinatoren als contactpersoon en aanjager in de regio,
  • andere betrokken leden die zich vanuit een specifiek aandachtsgebied inzetten voor de vereniging (bestuursondersteuners).

Weten wie er actief zijn voor de NBTP en wat hun motivatie is? Maak kennis: Wie zijn wij?

Alle inzet voor de vereniging gebeurt op vrijwillige basis. Betrokken leden maken hiervoor tijd vrij naast hun werk/studie en sociaal leven, omdat zij ook willen dat de toegepast psycholoog een betere positie krijgt in het werkveld. Daar kunnen we alleen samen met voldoende mensen aan werken.

Profiteer ook, doe mee!

Bij het verstevigen van de positie van de Toegepast Psycholoog kunnen we jouw inzet goed gebruiken. Dus wil je ook profiteren en je verbinden met vakgenoten, dan zien we je graag meedoen in de regio of met een project dat je interesse heeft.
Aarzel niet en neem contact op als je een idee hierover hebt.