Registratie TP’er

 • vrouw met laptop

De afgestudeerde Toegepast Psycholoog heeft een HBO diploma verworven, waarbij de kwaliteit van de opleiding gecontroleerd wordt door de NVAO. Dat is een mooie kwaliteitsgarantie. Met het HBO diploma kan de Toegepast Psycholoog direct aan de slag in diverse rollen, zoals coach, recruiter en trainer.

Registers ten behoeve van verdere ontwikkeling professional

Voor velen begint na het behalen van het HBO-diploma een periode waarin de professionele ontwikkeling binnen de beroepsuitoefening start. Deelname aan een register biedt een extra stimulans voor die professionele ontwikkeling. Voor Toegepast Psychologen is het mogelijk zich in te schrijven binnen het register voor Toegepast Psychologen (bij Kabiz).

Ook kan de Toegepast Psycholoog kiezen voor een specifiek register, zoals het register van de NOBCO. Deze landelijke registers bieden een extra kwaliteitsgarantie voor specifieke beroepen, of specialisaties na de opleiding, maar zijn niet verplicht. Een afgestudeerde TP-er kan dus aan de slag als coach, met of zonder een NOBCO-registratie.

Sommige HBO-opleidingen bieden – bijvoorbeeld via een minor – de mogelijkheid om aanvullende certificaten te behalen, die specifieke taken vergemakkelijken, zoals een BKA-certificaat (BeroepsKeuzeAdviseur) uitgegeven door de beroepsvereniging Beroeps Keuze Adviseurs (die eveneens een register hebben).

De registers stimuleren dus de professionele ontwikkeling van de deelnemers en bieden een vorm van kwaliteitsgarantie aan de klant. Bovendien is er altijd – ook bij het register van Toegepast Psychologen – een klachtenregeling.

Registers gekoppeld aan Post-HBO opleiding

Er zijn ook afgestudeerde Toegepast Psychologen die na de studie verder willen studeren om via een Post-HBO opleiding in aanmerking te komen voor specifieke beroepen, met specifieke registers, zoals Leefstijl Coach of Prakijk Ondersteuner Huisartsen-GGZ (POH-GGZ) of Cognitief Gedragstherapeut.

Registers met vereisten voor specifieke doelgroepen

Er zijn ook registraties die voorwaardelijk zijn voor het mogen werken met een specifieke doelgroep. Voor het werken met jeugd bestaat het verplichte SKJ-register. Voor het werken met cliënten in de geestelijke gezondheidszorg zijn verschillende registers mogelijk, bijvoorbeeld het GGZ-agoog register. (Let op – niet verwarren met het BIG-register voor medische beroepen.) Toegepast Psychologen kunnen ook terecht bij deze registers, hoewel er wel enige mitsen-en-maren zijn

SKJ-registraties voor TP-ers

Registratie is mogelijk bij het SKJ-register via:

 1. Voor TP-ers met een diploma niet ouder dan 5 jaar is het mogelijk om zich te registreren in het SKJ-register via de versoepelde registratie-eisen die geldig zijn tot 31 december 2023. Deze professionals vallen onder situatie 1.  Zij dienen inderdaad minimaal 16 uur per week werkzaam te zijn bij een jeugdzorginstelling die een SKJ-geaccrediteerd inwerkprogramma aanbiedt. Dat inwerkprogramma bestaat uit diverse verplichte onderdelen zoals bijvoorbeeld een training beroepscode&tuchtrecht en meervoudige praktijkmethodieken. https://skjeugd.nl/praktijkprogramma-inwerkprogramma/
 2. Voor TP-ers met een diploma ouder dan 5 jaar is het mogelijk om zich te registreren via de versoepelde registratie-eisen die geldig zijn tot 31 december 2023. Deze professionals vallen onder situatie 2.  Ook deze professionals dienen minimaal 16 uur per week werkzaam te zijn bij een jeugdzorginstelling die een SKJ-geaccrediteerd inwerkprogramma aanbiedt. Echter geldt voor deze professionals dat zij ook minimaal 1 jaar relevante en recente werkervaring in het jeugddomein dienen aan te tonen, welke niet langer geleden mag zijn dan 3 jaar.
 3. Voor studenten die TP studeren bij een opleiding met een jeugdrichting is rechtstreekste registratie mogelijk als zij via de opleiding een certificaat verkrijgen waarin vermeld staat dat zij voor 90 EC verplichte onderdelen gevolgd hebben uit de bouwstenen Sociaal Werk – Jeugd (https://www.vereniginghogescholen.nl/system/profiles/documents/000/000/212/original/Landelijk_opleidingsdocument_Sociaal_Werk_-_downloadversie.pdf?1494439200).

GGZ-agoog registratie voor TP-ers

Registratie is mogelijk bij registerplein.nl:

 1. Via TP-diploma + nascholing 30 EC GGZ-agoog bij een door Hobeon erkende nascholing
 2. Als zij-instromer als zij gedurende de afgelopen 5 jaar minimaal een periode van 2 jaar minstens 16 uur per week gewerkt hebben als GGZ-agoog / op HBO niveau in de GGZ
 3. Als TP-student na een minor GGZ-agoog à registratie ‘in opleiding’ mogelijk
 4. TP-diploma + minor GGZ-agoog tijdens opleiding à registratie ‘basis register’ mogelijk
 5. TP-diploma + minor GGZ-agoog tijdens opleiding + 2 jaar werkervaring minstens 16 uur per week als GGZ-agoog/op HBO-niveau) à registratie in ‘plus register’ mogelijk

Cognitief gedragstherapeutisch werker: een interessante post hbo-specialisatie

Hoe werkt cognitieve gedragstherapie?

Cognitieve gedragstherapie (cgt) geeft volwassenen en kinderen met psychische problemen inzicht in gedrag, gedachten en gevoelens die hun klachten in stand houden. Cgt leert om nieuwe, helpende gedachten en gedrag in te zetten: door oefeningen leren cliënten anders denken en doen. 

Waarvoor wordt cgt ingezet?

Cognitieve gedragstherapie wordt bij een breed scala aan psychische problematiek ingezet. Het meest bij stemmingsstoornissen (zoals depressie), angststoornissen (zoals pleinvrees, dwang of fobieën) en verslaving. Cgt is bewezen effectief. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat 50 tot 75 procent van de cliënten er baat bij heeft. Ook vermindert cgt de kans op terugkeer van psychische en lichamelijke klachten.

Wat doet een cognitief gedragstherapeutisch werker?

Een cognitief gedragstherapeutisch werker (cgw’er) is een hulpverlener op hbo-niveau die cgt-technieken uitvoert. Cgw’ers voeren protocollaire en wetenschappelijk onderbouwde technieken uit, zoals:

 • Met de cliënt een overzicht maken van ontstaan, functie en samenhang van risicovolle gedachten en gedrag, de basis van het behandelplan.
 • Uitleg rationele en psycho-educatie: wat is er aan de hand, welke gevolgen heeft dat, welke interventies worden ingezet en waarom?
 • Registreren: gedachten, gevoel en gedrag laten noteren. Voor zelfinzicht, voortgang en zo nodig bijsturing.
 • Cognitieve interventies: uitdagen van gedachten bij risicovolle/moeilijke gebeurtenissen. Welke gedachten komen er dan op? Kloppen die? Welke helpende gedachten in te zetten?
 • Exposure-oefeningen: blootstellen aan moeilijke situaties en zo nodig ontspannings- en aandachtsoefeningen.
 • Gedragsexperimenten: helpende gedachten toetsen in de praktijk.
 • Terugvalpreventieplan maken met de cliënt.