Frequently Asked Question

Mag ik het NBTP logo voeren op mijn website?
bijgewerkt op a year ago

Het lidmaatschap van de NBTP is persoonsgebonden. Bedrijven kunnen geen lid worden van de NBTP.

In bepaalde gevallen mag je ons logo voeren. Neem het volgende in acht.
  • Je bent lid bij de NBTP
  • De website bevat alléén informatie van door jou aangeboden services
  • Je gebruikt onderstaande afbeelding (transparante PNG; 234x84px)
  • Onder het logo vermeld je goed zichtbaar je Lidnummer
  • Het logo is geplaatst als link, klikken op het logo verwijst naar https://www.nbtp.nl
Indien de NBTP van mening is dat het logo onrechtmatig wordt gebruikt kan je verzocht worden het logo te verwijderen. We stellen het op prijs indien je ons op de hoogte stelt als je ons logo voert.

Een ogenblik geduld!

Een moment geduld alstublieft...