Ga naar hoofdinhoud

November 2022: Skills voor ZZP-ers

Webinar verzorgt door de NBTP. De PowerPoint is voor leden te vinden door in te loggen op Mijn NBTP. Onder het tabblad “Downloads” staat de PowerPoint bij “Webinars”.

November 2022: Inspiratiewebinar: 4 verborgen lessen uit de psychologie die elke coach/trainer zou moeten kennen

Informatief Webinar geaccrediteerde opleiding: https://www.pe-online.org/public/OpleidingDetail.aspx?courseID=473637&pid=700

November 2022: Emotioneel Meesterschap

Informatief Webinar geaccrediteerde opleiding: https://www.pe-online.org/public/OpleidingDetail.aspx?courseID=463495&pid=700

September 2022: Werken met de jeugd

Juli 2022: Meet & Greet bestuur NBTP

Juni 2022: Masterclass Emoties wat moet ik ermee?

Ieder mens heeft emoties en ieder mens is in staat om emoties te ervaren, maar veel mensen onderdrukken of negeren hun emoties. Emoties spelen in elke ontmoeting een rol; je voelt je wel of niet op je gemak bij iemand, je vertrouwt of wantrouwt iemand en je voelt je wel of niet veilig om jezelf te laten zien met je gevoelens. Het onderdrukken van emoties heeft schadelijke gevolgen voor je gezondheid en het beperkt je in sociale relaties. Daarnaast kan het leiden tot cynisme, vervreemding of depressie.

Tijdens het Webinar werden de volgende onderwerpen behandeld:

  • De functie van emoties
  • Factoren die van invloed zijn geweest op je emotionele ontwikkeling

De masterclass werd gegeven door Marja Postema, oprichter van de Emotionele Intelligentie Academie en auteur van twee boeken: Emoties wat moet ik ermee? (2013) en ABC van 15 emoties (2017).

De Basisopleiding Emotioneel Meesterschap voor professionals is dit jaar geaccrediteerd door de NBTP.

Dit Webinar is voor leden terug te zien door in te loggen op Mijn NBTP. Onder het tabblad “Downloads” staat de opname bij “Masterclasses”.

Mei 2022: Kwaliteitsregister

De beheerder van het hernieuwde kwaliteitsregister NBTP, Madelon Gerrits, heeft tijdens dit Webinar informatie verstrekt en vragen beantwoord betreffende dit register.

Dit Webinar is voor leden terug te zien door in te loggen op Mijn NBTP. Onder het tabblad “Downloads” staat de opname bij “Webinars”.

April 2022: Bekostiging GGZ – Stand van zaken

Door de voorzitter van de NBTP, Mieke van Herk, is tijdens dit Webinar inzicht gegeven in de GGZ bekostiging: de Veldafspraak, Veldnorm 2022, het Zorg Prestatie Model. Daarnaast is informatie gedeeld over de lopende projecten, waaronder de HBO Beroepenstructuur (gestart in 2021 i.s.m. P3NL) en het vernieuwen van ons Beroepsprofiel (start 2022).

Dit Webinar is voor leden terug te zien door in te loggen op Mijn NBTP. Onder het tabblad “Downloads” staat de opname bij “Webinars”.

Back To Top