Skip to content

Accreditatievoorwaarden aanbieders

Toegepast psychologen die zich vanaf 1 december 2021 inschrijven in het Register Toegepast Psycholoog NBTP moeten minimaal 30 punten per vijf jaar behalen middels geaccrediteerde scholing.

Voor opleiders is het mogelijk scholing te laten accrediteren door onze accreditatiecommissie. Accreditatie is mogelijk voor 1 jaar of voor 3 jaar.

Op het moment dat de accreditatieaanvraag is ingediend, wordt deze automatisch gepubliceerd in de activiteitenagenda op onze website via PE-online. Daar is te zien of de aanvraag in behandeling is, geaccrediteerd of afgekeurd.

Inhoudelijke criteria bij- en nascholingsactiviteit

Om voor accreditatie in aanmerking te komen dient de bij- en nascholingsactiviteit tenminste van (post)HBO niveau te zijn.

De deskundigheid bevorderende activiteit dient te voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • De activiteit is relevant voor de beroepspraktijk van de Toegepast Psycholoog.
  • De inhoud is toegesneden op de doelgroep(en) van het door de NBTP gehouden
  • De scholing heeft een meerwaarde voor de beroepsbeoefenaar t.a.v. kennis, vaardigheden en/of attitude
  • De inhoud van de bij- en nascholingsactiviteit is gebaseerd op actuele, valide en betrouwbare vakkennis, best practices en waar mogelijk evidence based, wat onder andere inhoudt dat daar waar protocollen en richtlijnen door de beroepsgroep zijn aanvaard deze in de lesstof zijn geïntegreerd.
  • De docenten voldoen aan de voorwaarden zoals beschreven in artikel 24 van het accreditatiereglement.
Kosten

De kosten voor het aanvragen van accreditatie zijn:

  • 1 jaar: € 150,=
  • 3 jaar: € 350.=

Bedragen zijn vrijgesteld van btw.

Autorisatie

Om een aanvraag in te dienen heb je een gebruikersnaam en wachtwoord nodig. Als je nog geen inloggegevens hebt, kun je deze aanvragen via PE-online. Heb je al een account op PE-online (voor bv. NIP, Kabiz, NVvPO) dan kun je met je eigen account inloggen en autorisatie aanvragen. Heb je wel al een account bij PE-online, maar ben je je wachtwoord vergeten? Vraag dan hier een nieuwe aan.

Werkwijze

Het systeem van PE online leid je door de aanvraag en geeft aan welke bijlagen er (digitaal) bij de aanvraag bijgevoegd moeten worden. De aanbieder is verantwoordelijk voor het op juiste wijze indienen van de aanvraag.
Als je problemen ondervindt bij het indienen van de aanvraag is de beheerder er om hulp te bieden.

Na indienen van de aanvraag volgt de factuur. Na betaling van de factuur wordt de accreditatieaanvraag in behandeling genomen. Als de gegevens niet compleet zijn of er is verdere informatie nodig, dan ontvang je hierover via het systeem bericht.
De beoordeling vindt plaats door de beheerder i.s.m. de accreditatiecommissie.
De eisen en voorwaarden voor aanvragen bij het Register Toegepast Psycholoog NBTP staan vermeld in het accreditatiereglement.
Het besluit over de accreditatie volgt binnen 8 weken via het systeem. Bij een negatief besluit volgt geen restitutie. Twijfel je over bepaalde punten betreffende je aan te bieden scholing? Neem dan vooraf contact op met de beheerder.

Verplichtingen van de aanbieder

Certificering
Na afloop van de scholing verstrek je een certificaat aan de deelnemers die de bij- en nascholingsactiviteit met voldoende resultaat hebben afgerond. Hierop staat naast de naam van de cursist het door de accreditatiecommissie verstrekte accreditatienummer en het aantal accreditatiepunten.

Registratie aanwezigheid cursisten
Je houdt een aanwezigheidsregistratie van cursisten bij. Na afloop verwerk je de presentie van de deelnemers via PE online. Dit doe je binnen 12 weken na na afloop van de geaccrediteerde bij- of nascholing.

 

Back To Top