Over TP

 • vrouw met laptop

De toegepast psycholoog is een expert in gedragsverandering en optimalisatie van een (mentale) gezonde werkomgeving. De TP’er is opgeleid om menselijk gedrag te observeren, interpreteren, te verklaren en te beïnvloeden. Dit wordt gedaan door middel van coaching, training, onderzoek en wetenschap. Problemen worden daardoor opgelost of preventief voorkomen. In deze dynamische omgeving en snel veranderende wereld, waarbij vele veranderingen worden doorgevoerd kan de TP’er hulp bieden in verschillende (werk)settingen.

Er kan gedacht worden aan jeugdzorg, waarbij bijvoorbeeld kinderen met een beperking worden geholpen succesvol een studie te kunnen afronden of helpen met problemen thuis. Ook kan gedacht worden aan HR-vraagstukken zoals bijvoorbeeld burn-outs voorkomen en oplossen, waardoor stresskosten worden ingeperkt en gezondheid wordt bevorderd. Ook kan gedacht worden aan optimalisatie en ontwikkeling van processen tussen mens en technologie, zodat technologische veranderingen op een gebruiksvriendelijke manier geïmplementeerd kunnen worden in zowel zorg als organisatie. Daarnaast kan er ook gedacht worden aan andere gebieden van zorg van mildere psychische stoornissen. Bijvoorbeeld: verslavingen, stressklachten, paniekklachten, mildere depressie, stemmingsklachten of dagelijkse belemmeringen.

De TP’er kan hierdoor hulp bieden binnen een breed scala van conflictsituaties en vraagstukken en komt met oplossingen of preventies voor het bevorderen van de psychische gezondheid.

Competenties

Toegepast psychologen werken samen met sociaal werkers, HRM-professionals, onderwijsdeskundigen, overheidsinstellingen, GGZ-medewerkers of beleidsmedewerkers waarbij de (mentale) gezondheid van de mens centraal staat. De meerwaarde van de toegepast psycholoog kenmerkt zich door grote kennis en vaardigheden op het gebied van menselijk gedrag en de psychologie. Zij bezitten kennis over hoe gedrag tot stand komt en hoe dit veranderd kan worden. Dit doen TP’ers met diverse vaardigheden. Lees verder:

Iedere toegepast psycholoog heeft overkoepelende psychologische vaardigheden opgedaan. Daarnaast heeft iedere toegepast psycholoog de mogelijkheid zich te ontwikkelingen in een bepaalde specialisatie. De algemene competenties komen overeen en worden hieronder genoemd.

Overkoepelende compenties

De algemene competenties van een toegepast psycholoog zijn:

 • Beïnvloeden van gedrag;
 • Beoordelen van gedrag;
 • Praktijkgericht onderzoeken;
 • Professioneel werken.

TP-competenties

Daarnaast heeft een elke TP’er ook specifieke competenties . Er wordt hierbij onderscheid gemaakt in de volgende specialisaties:

 • Arbeid & Organisatie;
 • Gezondheid;
 • Jeugd;
 • Neuropsychologie;
 • Veiligheid en Maatschappij;
 • Assessment: het meten van geschiktheid van bijvoorbeeld sollicitanten;
 • Coaching: het coachen van mensen met mentale problemen;
 • Training: het geven van trainingen bijvoorbeeld omtrent effectief communiceren;
 • Adviseren: het adviseren bij het maken van keuzes, bijvoorbeeld beroepskeuzes.

Functies van TP’ers

TP’ers zijn in diverse werkvelden terug te vinden, maar zullen zich in de meeste gevallen richten op het beoordelen, onderzoeken en beïnvloeden van menselijk gedrag. Lees verder:

Werkvelden

 • Mens en arbeid: human recourses (HR), arbeid en organisatie (A&O), beroepskeuze, personeelsbeleid, re-integratie, duurzame inzetbaarheid;
 • Mens en gezondheid: klinische psychologie, coaching, begeleiding;
 • Onderwijs en ontwikkeling: onderwijsbegeleiding, studiebegeleiding, beroepskeuze, begeleiding van kinderen;
 • Mens en techniek: gebruiksvriendelijkheid, userinterface;
 • Welzijn en gezondheid: lifestyle-coaching, begeleiding voor ouderen, leefbaarheid, duurzaamheid.

Toegepaste psychologie studeren

Toegepaste psychologie wordt door verschillende hbo-instellingen aangeboden. Elke instelling heeft zijn eigen specialisme, waarin de student zich kan specialiseren. Een specialisme is een aanbod van vakken wat past binnen een bepaald thema. Vaak krijgt de student de mogelijkheid zich in het 3e en 4e jaar te specialiseren. Lees verder:

Ook hebben opleidingen elk hun onderscheidende thema’s waar je je als toekomstig student over kunt informeren, zodat je een goede keuze kan maken voor je toekomstige Hogeschool. Toegepaste psychologie wordt zowel door hogescholen als door afstandsonderwijsinstellingen aangeboden:

 • Hanzehogeschool Groningen;
 • Hogeschool van Amsterdam;
 • Fontys Eindhoven;
 • Hogeschool Leiden;
 • Hogeschool Arnhem Nijmegen;
 • Saxion in Deventer;
 • HBO Drechtsteden in Dordrecht;
 • Stichting NTI Hogeschool (afstandsonderwijs);
 • Stichting LOI Hoger Onderwijs (afstandsonderwijs).