Skip to content

Heidag bestuur maart 2024

Elk jaar organiseert het bestuur een heidag om alle projecten onder de loep te nemen en naar de toekomst te kijken. Lees wat er deze heidag allemaal voorbij kwam.

Elk jaar organiseert het bestuur een heidag om alle projecten onder de loep te nemen en naar de toekomst te kijken.

Dit keer waren we (Mieke, Conny, Suzan, Sharon, Frans, Daisy en Didi) welkom in de praktijk van Karin in Almelo.

Het eerste onderwerp ging uiteraard over het congres. Er zijn al wat tickets verkocht, maar het kan altijd beter!

Ook hebben we stil gestaan bij de uitkomsten van de enquête omtrent het vakblad. Helaas waren er weinig reacties binnen gekomen. We hebben besloten om tijdens het congres een papieren versie uit te geven en willen daarna de reacties opnieuw peilen.

Daarna in twee groepen aan de huiswerkopdracht van Banster gewerkt en input opgehaald hoe we onze NBTP inlogpagina gebouwd willen hebben. We vragen de mannen van Banster onze input te verwerken.

Nadat we onze buiken goed hadden gevuld zijn we aan de slag gegaan met de volgende stap in het proces rondom het uitstroomprofiel van de psychologische consulent ggz. Binnenkort gaan we aftrappen met de klankbordgroep en hebben we gezamenlijk stil gestaan hoe we dat gaan doen.

Als laatste hebben we allen de opdracht gekregen over een bepaald onderwerp of een bepaalde vacature een stukje tekst te schrijven. Aan de hand van deze input gaat de communicatie commissie een nieuwsbrief opstellen en hebben zij ook weer input voor content op de Socials.

Al met al hard weer hard gewerkt!!

Meer berichten

Back To Top