Skip to content

Gezocht: leden voor de registratie- en de accreditatiecommissie

Tijdens de Algemene ledenvergadering van 29 mei jl. heeft de ledenraad ingestemd met het professionaliseren van ons Kwaliteitsregister NBTP.
De maanden voorafgaand aan de ledenraad van 29 mei heeft een werkgroep van de NBTP onderzocht wat de wensen en mogelijkheden van een kwaliteitsregister zijn. Een conclusie is dat het huidige kwaliteitsregister voor TP-ers weinig toegevoegde waarde biedt. Er is behoefte aan een nieuw register, met als belangrijke meerwaarde dat het inhoudelijk niveau hoger is dan de bachelor TP-opleiding, aangezien je na je opleiding minimaal een jaar ervaring met intervisie/supervisie kunt aantonen. Uiteraard is er de mogelijkheid voor pas-gediplomeerden om als aspirant in de vorm van Junior Register Toegepast psycholoog NBTP aan te sluiten en deel te nemen aan het registratietraject waarna je kunt doorstromen naar Register Toegepast psycholoog NBTP.

Waarom registreren?

Deelnemen aan het kwaliteitsregister van TP-ers heeft voordelen voor jou, zoals het registreren van jouw ontwikkeling, en voordelen voor onze beroepsgroep, zoals versterking van de arbeidsmarktpositie en borging van de kwaliteit van het beroep. Kwaliteitsregisters worden steeds belangrijker, vooral in de sector zorg en welzijn. Steeds vaker vragen werkgevers, verzekeraars en  wetgevers om registratie in een kwaliteitsregister van het beroep. Dit hangt samen met de marktwerking aan de ene kant, en de enorme diversificatie van deskundigen en experts aan de andere kant. Via een gezamenlijk register kunnen we als TP-ers duidelijk maken wat onze kwaliteiten zijn.
Als geregistreerde TP-er in het kwaliteitsregister NBTP mag je straks de titel Register Toegepast psycholoog NBTP dragen. Dit wordt een beschermde titel en is een garantie voor je actuele vakbekwaamheid en je hoge kennis- en ervaringsniveau. Je laat hiermee zien dat jij een professional bent op jouw vakgebied.
Het kwaliteitsregister NBTP zorgt voor:

  • Onafhankelijke toetsing en borging van jouw vakbekwaamheid
  • Professionele zichtbaarheid door opname in het NBTP-kwaliteitsregister
  • Stimulering van jouw ontwikkeling als professional
  • Accreditatie van scholingsaanbod
  • Op termijn uitbreiding met specialisaties, zichtbaar als aantekening in het register

Deel je kwaliteiten!

Om het kwaliteitsregister verder op te zetten zoeken we naar leden die zitting willen nemen in de nieuw op te zetten, onafhankelijke registratiecommissie en accreditatiecommissie van de NBTP. De vacatures komen binnenkort op www.nbtp.nl te staan. Houd de website dus in de gaten! Wil je inhoudelijk meer informatie of heb je vragen? Stel ze aan Maayke Jansen, adviseur NBTP via info@nbtp.nl.

Meer berichten

Back To Top