Skip to content
NBTP-congres 2022

Op 21 mei 2022 vond het NBTP-congres 2022 plaats, met als onderwerp ‘Groei!’. Het vond plaats in het Wibautshuis van de HvA. Er waren 4 workshops te volgen en keynotespeaker Markus van Alphen sloot de dag af, waarna er nog een klein gezelschap mee is gegaan voor de borrel bij Bar Bouche en we gezellig hebben na gekletst. We kijken terug op een geslaagd congres!

Key-note speaker: Markus van Alphen

Je lost geen problemen op, je maakt mensen gelukkig!

Positieve psychologie, zo’n twintig jaar geleden is deze term voor het eerst gelanceerd. Een nieuwe insteek – van kijken naar wat er allemaal niet goed gaat, naar juist kijken naar wat er wel goed gaat – geeft de psychologie een belangrijke wending. Inmiddels sijpelt het gedachtegoed van de positieve psychologie breed door in onze samenleving, zowel in organisaties als in allerhande therapeutische settings. En daarmee ook de focus op wellbeing – hoe vergroot je het welbevinden van mensen. En dan komen we vanzelf op de onderwerpen van emoties en hoe je kan groeien als mens.

Groei en ontwikkeling

Als geen ander weet en gelooft Markus in groei en ontwikkeling. Zelf ooit begonnen als succesvolle elektrotechnisch Ingenieur, merkte dat hij ondanks dat succes er zelf niet blij van werd. Die zoektocht leidde hem terug naar de schoolbanken waar hij als psycholoog afstudeerde aan de Universiteit van Amsterdam. Daar hield het niet op: “Ik merkte bijvoorbeeld dat de voor mij vanzelfsprekende opvatting over wat écht goed luisteren is, helemaal niet zo vanzelfsprekend blijkt te zijn. Sommige mensen luisteren en verstaan, sommige mensen luisteren en zien, en sommige mensen luisteren en begrijpen. En in deze ontdekkingsreis kwam ik erachter hoe ontzettend belangrijk de emotie is voor de mens. Begrijpen van emotie is de essentie van echt luisteren.

Emoties

Markus neemt je mee in de wereld van de emotie. Hij presenteert een model waarin emotie centraal staat in de toegepaste psychologie in breedste zin en in de eigen zoektocht naar welbevinden. En hoe jij als toegepaste psycholoog jezelf en anderen met kennis en kunde over emoties een stukje verder brengt.

Observatief luisteren

Nieuwsgierigheid, daar draait het wat Markus betreft allemaal om. En aandacht. Aandacht voor de mens en haar of zijn emoties. Niet wat mensen vertellen over hun emoties – emoties uit het verleden dus – maar juist aandacht voor hun emoties in het hier-en-nu.

Emoties vang je op door al je zintuigen zoveel mogelijk in te zetten. Dan begrijp je pas wat iemand nou écht bedoelt. En voilà, de grondslag van het Observatief Luisteren, een luistermethode die meerdere opleidingen tot toegepast psycholoog hun studenten aanleren.

Bio Markus van Alphen

Markus van Alphen is thought leader en autoriteit op het vakgebied van de psychologie. Bedenker van het Observatief Luisteren; auteur van psychologieboeken; heeft een eigen therapie-praktijk; is docent aan diverse hbo-opleidingen en zet de herstelgerichte methode in bij incidenten en conflicten. Van Alphen is in zijn werk enerzijds empathisch en tegelijkertijd confronterend, effectief en oplossend. Markus is ook Leiderschapspsycholoog gespecialiseerd in de koppeling tussen welbevinden van werknemers, hun motivatie en prestatie. Kortom, hij past de psychologie breed toe met als onderliggend doel: hoe wordt je gelukkiger als mens!

Conny van der Heul en Peter Meijer: De ruimte van Laban

Peter kon er niet bij zijn i.v.m. dubbele afspraken, echter Conny heeft de workshop in haar eentje prima verzorgd. Laban is een belevenis die zich niet in een uurtje laat vatten. Conny heeft ons in vogelvlucht meegenomen in de zoektocht van wat het lichaam in de ruimte je vertelt. Dit is bruikbaar en toepasbaar op je eigen persoonlijke groei als professional en op die van de cliënt. Als professional kun je je de methode van Laban eigen maken via nascholing. Voor meer informatie: www.deruimtevanlaban.nl of www.labantraining.nl of www.conja.nl/laban

Wat heeft de professional aan het werken met de methode van Laban?

  • Inzicht in de eigen basishouding en presentie en nieuwe houdingen kunnen toepassen;
  • Kennis van de anatomie van alle vlakken van de kubus van Laban;
  • Herkennen (lezen) van de basishouding en presentie van de cliënt op basis van het meetinstrument ‘kubus’, o.a. ter ondersteuning van het aansluiten bij de hulpvraag en leefwereld van de cliënt en/of opdrachtgever;
  • In staat op basis van het meetinstrument ‘kubus’ feedback te geven;
  • Verbanden leggen met de meest recente ontwikkelingen als ook de relatie met vakgebieden zoals systeemtheorie en lichaamsgericht werken;
  • Kennis van de neuropsychologie m.b.t. emotionele expressie, ter ondersteuning van het observeren van gedrag.
  • Extra handvatten ten behoeve van communicatie waarop interventies gepleegd kunnen worden.

Ingrid Stoop: De Matrix-methode

“De MatriXmethode is een unieke, laagdrempelige en kortdurende coachingsinterventie bij emotionele en cognitieve problemen. EQ en IQ. Tijdens een gesprek gaat je cliënt zelf belevingsgericht aan het werk doordat jij de juiste vragen stelt.
Waar de meeste interventies zich richten op gedrag, richt deze breed inzetbare gesprekstechniek zich juist op de onderliggende mentale oorzaak van het gedrag. En dat levert oplossingsgerichte gesprekken en bijzondere resultaten op. Deze manier van coachen kun je toepassen in je eigen werk!”
De MatriXmethode is ontwikkeld door Ingrid Stoop, afgestudeerd in onder andere Neuro Linguïstisch Programmeren, Orthomoleculaire geneeskunde en auteur van 8 boeken over zelfontwikkeling.

Jolanda van de Ven: Open Hiring

Jolanda van de Ven – Jongbloed heeft ruim 20 jaar ervaring in de personele dienstverlening en is werkzaam als Adviseur Landelijk Servicepunt Inclusief met aandachtsgebied Open Hiring:

“Omdat ik het belangrijk vind dat iedereen recht heeft op een kans in de arbeidsmarkt en dus een passende baan, heeft inclusief werkgeverschap en Open Hiring mijn interesse.
Inclusief werkgeverschap omdat een werkgever daarbij een mooie weerspiegeling van de maatschappij binnen zijn organisatie aan het werk heeft en iedereen een kans geeft.
Open Hiring omdat een baan zonder sollicitatiebrief, CV en sollicitatiegesprek net die drempel wegneemt voor een grote groep onbenut arbeidspotentieel.
Open Hiring gaat samen met inclusief werkgeverschap en is een manier van werven waarbij de werkzoekende beslist of hij/zij geschikt is voor de baan!”

Het was voor toegepast psychologen een mooie kans om kennis te maken met deze nieuwe manier voor werken en een methode waarin nog heel veel kansen liggen!

Jessica Groenhuijzen : Van Pathos naar Mythos

Jessica rondde in 2014 haar vijf-jarige Bachelor Psychosynthese af. Sindsdien is zij werkzaam als psychosyntheticus in een eigen praktijk. Daarvoor was zij werkzaam als consultant in de arbeidsbemiddeling en volgde zij op dat gebied verschillende studies. Jessica richt zich in haar praktijk met name op vraagstukken van cliënten die te maken hebben met de zoektocht naar en verwezenlijking van een unieke (levens-)opdracht of roeping. Na afronding van haar studie schreef zij een e-boek met de titel ‘van paradijs naar Koninkrijk’ die deze zoektocht beschrijft. Het is haar unieke roeping om waarden en talenten die in het hart leven van individu en organisatie bewust te maken, zodat deze waarden tot verwekelijking kunnen komen en zo dienstbaar kunnen worden aan een groter geheel.

De titel van de workshop: Van Pathos naar Mythos. In grote lijnen ging het onderwerp van de workshop over de wijze van kijken in de psychosynthese naar waar iemand aan lijdt of last van heeft. In de psychosynthese zeggen we dat in de stoornis zelf het potentieel en de oplossing/verlossing verborgen ligt. En dat het dus ook de stoornis of last is waar we niet van moeten proberen af te komen, maar juist ín te komen. Van een pathologische manier van kijken naar het probleem of de neurose van een opdrachtgever, naar meer symbolische, of mythologische manier van kijken. In Psychosynthese wordt een brug geslagen.

De deelnemers zijn in vogelvlucht meegenomen via een korte theoretische inleiding in de psychosynthese waarin de kracht en mogelijkheden van de psychosynthese zijn toegelicht. Vervolgens hebben ze door een oefening ervaren hoe de theorie werkzaam kan zijn in de praktijk. De deelnemers hebben kennis gemaakt met het unieke gebied dat psychosynthese kenmerkt. Het gebied van de ziel.

Back To Top