Kwaliteitsregister

Toegepast Psychologen kunnen zich sinds 2014 laten inschrijven in het kwaliteitsregister voor Toegepast Psychologen. Om dit op te zetten hebben wij als beroepsvereniging intensief overleg gehad met Kabiz, de instantie die de registratie verzorgt namens de NBTP. Deze instantie voor ‘Kwaliteitsregistratie en Accreditatie Beroepsbeoefenaren in de Zorg’ beheert het register. Hier lees je wat dit inhoudt, waarom het belangrijk is en welk aanvullend nieuws er eventueel te melden is over het register. Meteen naar het register voor TP? Check www.kabiz.nl.

Jouw kwaliteit
Wanneer jij je als toegepast psycholoog laat registreren in het kwaliteitsregister bij Kabiz, laat je aan de buitenwereld zien dat je aan de kwaliteitseisen van de beroepsgroep voldoet en dat je het vak uitoefent volgens de juiste kwaliteitseisen. Deze kwaliteitseisen zijn door een afvaardiging van het bestuur van de NBTP vastgesteld en in te zien op www.nbtp.nl onder de inlog.

Waarom belangrijk
Zorgverzekeraars, overheid, werkgevers maar bovenal patiënten en cliënten geven steeds meer de voorkeur aan kwaliteitsgeregistreerde professionals. Daarom is het belangrijk om je te onderscheiden van niet-geregistreerde beroepsbeoefenaren. Het laat zien dat je het vak bijhoudt.

Hoe werkt het

  • Portfolio: Na registratie in het register krijg je de beschikking over een digitaal portfolio waarin het behaalde puntentotaal voor zowel geaccrediteerde als niet geaccrediteerde activiteiten wordt bijgehouden. Het digitaal portfolio is niet toegankelijk voor derden; het is alleen in te zien voor de geregistreerde na het inloggen in het besloten deel van de website.
  • Bijhouden: Je bent zelf verantwoordelijk voor het bijhouden van je portfolio. Je voert dus zelf de activiteiten in die je hebt bijgewoond. Dit gaat om zowel de geaccrediteerde als de niet geaccrediteerde activiteiten. Ook lidmaatschap van de NBTP, het bijwonen van het congres en het ondersteunen van het bestuur of de vereniging levert punten op.
  • Werkuren: Het aantal (relevante) gewerkte uren geef je ook op. Dit komt pas aan de orde bij de herregistratie.
  • Herregistratie: Eens in de vijf jaar vindt herregistratie plaats. Binnen die vijf jaar moet je voldaan hebben aan de eerder genoemde kwaliteitseisen.

Voor (informatie over) registratie en het laten accrediteren van activiteiten/scholingen verwijzen we je naar www.kabiz.nl.

Ondernemerschap

Veel toegepast psychologen kiezen voor het ondernemerschap: zelf of  samen met anderen je eigen producten of diensten vormgeven. Kansen zien en kansen grijpen. Vanuit de beroepsvereniging willen we ondernemerschap samen met onze leden stimuleren. Bijvoorbeeld door ondernemende TP’ers met elkaar in contact te brengen en inzichtelijke voorbeelden en handige documenten aan te bieden. Daarom vind je hier praktische info en tips voor de (beginnend) ondernemer.

Intervisie voor ondernemers?

Veel ondernemers vinden het van belang om ideeën uit te wisselen met andere ondernemers. Daarom liggen er ook mogelijkheden om in de regio samen te komen met andere ondernemers en mogelijk intervisie op te zetten.
Heb je interesse, ideeën daarover of wil je samenwerken om ondernemerschap te stimuleren? Neem dan contact op ons.

Interessante links en documenten 

TP en zorgverzekeraars

Informatie over dit onderwerp volgt nog.