Skip to content

Bij- en nascholing

Met betrekking tot de bij- en nascholingsactiviteiten geldt dat je binnen de herregistratietermijn minimaal 30 punten bij- en nascholing dient te hebben gevolgd. Hierbij staat één punt gelijk aan één contactuur, één uur besteed aan het doorlopen van e-learning, of één uur in het kader van de scholing verrichte literatuurstudie of overige studie belastende activiteit.

Geaccrediteerde scholing

Van 30 punten bij- en nascholing dienen er minimaal 15 punten geaccrediteerd te zijn door de accreditatiecommissie. De uitwerking van de accreditatie-eisen en de beoordeling van een accreditatie-aanvraag zijn vastgelegd in het Accreditatiereglement. Het voordeel voor jou van geaccrediteerde scholing is dat je vooraf zeker weet dat deze scholing meetelt voor je herregistratie. Daarnaast zorgt de opleider voor het uploaden van het bewijsmateriaal in je dossier in PE-online. Geaccrediteerde scholing vind je in onze agenda op PE-online.

Niet-geaccrediteerde scholing

Heb je een scholingsactiviteit gevolgd welke niet is geaccrediteerd door onze accreditatiecommissie? Dan mag je die eventueel toch voor maximaal 15 punten laten meetellen voor je herregistratie. Je kunt het ter beoordeling voorgeleggen aan de registratiecommissie. Let er dan op dat er sprake is van een ‘evidence based’ psychologisch theoretisch kader, of dat de scholing aansluit op specifieke psychologische werkvelden waarbij het aanbod van buiten de psychologie komt (bijv. arbeidsrecht of jeugdrecht).

De docent of trainer dient minimaal op bachelor niveau te zijn opgeleid, of als een specialist worden beschouwd op zijn werkgebied.

Twijfel je? Check dan eerst artikel 20 van het Registerreglement.

De gevolgde scholingsactiviteiten dien je aan te tonen door middel van een bewijs van deelname. Let op! Facturen en e-mails ter bevestiging van aanmelding worden niet gehonoreerd.

Een mooie website om je te helpen bij het vinden van vervolgopleidingen of bijscholingen, maar ook informatie over financiële mogelijkheden vind je hier: www.leeroverzicht.nl

Back To Top