Skip to content

Paula studeert af bij de NBTP

Mijn naam is Paula en ik ben momenteel bezig met afstuderen bij de NBTP!

Ik ben 24 jaar en zit in mijn laatste jaar van de opleiding Toegepaste Psychologie aan de HAN. Ik heb al langere tijd veel interesse in de ggz, maar dit is helaas een lastig werkveld om als afgestudeerd Toegepast Psycholoog in te kunnen werken. Toen kwam de NBTP op mijn pad en kreeg ik de kans om van mijn interesse en toekomst mijn afstudeerproject te maken!

Mijn afstudeerproject gaat over Toegepast Psychologen in de ggz. Het doel van mijn onderzoek is om een psychologisch vraagstuk uit het werkveld te verbeteren. Het psychologische vraagstuk is om ervoor te zorgen dat zorgmanagers, binnen de ggz, bereid zijn om Toegepast Psychologen daadwerkelijk in te zetten binnen de behandeling van cliënten in de ggz.

Mijn onderzoek is een praktijkgericht onderzoek, wat betekent dat ik eerst binnen de beroepspraktijk kijk welke problemen zich daar voordoen. Vervolgens ontwikkel ik mijn onderzoeksmethodes op basis van deze praktijkervaring en aanvullende literatuur.

Mijn onderzoeksmethodes zijn een enquête onder zorgpersoneel en zorgmanagers binnen de ggz, gevolgd door een aantal interviews onder zorgmanagers binnen dezelfde sector. Uiteindelijk zal ik een beroepsproduct of interventie ontwikkelen die is gericht op de gewenste gedragsverandering bij zorgmanagers.

Groetjes,

Paula van Mierlo

Meer berichten

Back To Top