Ga naar hoofdinhoud

Als je volwaardig lid bent van de NBTP, dan kun je je aanmelden voor registratie in het kwaliteitsregister. Dit lidmaatschap geeft aan dat je een erkende opleiding Toegepaste psychologie of WO-psychologie hebt  gevolgd. Na aanmelding gaat je eerste registratieperiode in. Tijdens deze periode dien je aan een aantal eisen te voldoen. Een registratieperiode duurt steeds vijf jaar.

Na aanmelden via PE-online ontvang je binnen drie maanden een bevestiging van de inschrijving.

Registratie eisen

Om voor registratie  in aanmerking te komen moet je lid zijn van de NBTP en voldoen aan de volgende criteria:

  • minimaal een (equivalent van een) voltooide HBO-bachelor opleiding toegepaste psychologie van vier jaar (240 EC) 
  • na behalen van het diploma minimaal 720 uur werkervaring onder supervisie/intervisie, verkregen binnen minimaal 12 maanden of een relevante afgeronde vervolgopleiding van 60 EC
  • minimaal 16 uur per week werkzaam zijn als Toegepast Psycholoog (of een functie waartoe een TP-diploma toegang geeft)
  • een verklaring de beroepscode van de NBTP te onderschrijven.
  • een op de werkzaamheden van een Toegepast Psycholoog van toepassing zijnde Verklaring Omtrent Gedrag, niet ouder dan drie maanden en er is minimaal gescreend op de functieaspecten 45, 84 en 85.

Voldoe je nog niet aan de eisen, maar ben je wel in bezit van je getuigschrift TP en ben je werkzaam binnen het werkveld van de TP-er? Dan kun je je registreren als Junior Register Toegepast Psycholoog NBTP. Je hebt dan 12 tot 36 maanden de tijd om te voldoen aan de eisen waarna je registratie wordt omgezet in Register Toegepast Psycholoog NBTP.

Back To Top