Skip to content

Werkervaring herregistratie

Aantal uur

Om na 5 jaar in aanmerking te kunnen komen voor herregistratie is werkervaring nodig.  Je dient te kunnen aantonen dat je minimaal 2250 uur werkzaamheden hebt uitgevoerd in het werkveld van de Toegepast Psycholoog, met een maximale onderbreking van twee jaar aaneengesloten.

Voor de werkervaring geldt dat dit post-HBO werkervaring dient te zijn.

Bewijsvoering

Voor het aantonen van het aantal gewerkte uren gelden de volgende bepalingen:

Dienstverband

Voor werkzaamheden verricht in dienstverband geldt dat je met een werkgeversverklaring aantoont dat je in de genoemde periode als Toegepast psycholoog werkzaam bent geweest in het werkveld toegepaste psychologie en dat je voldoet aan de werkervaringsuren.

Hiernaast overleg je een op de werkzaamheden van een Toegepast Psycholoog van toepassing zijnde Verklaring Omtrent Gedrag. De verklaring is op het moment van herregistratie niet ouder dan drie maanden en er is minimaal gescreend op de functieaspecten 45, 84 en 85.

Zelfstandige

Voor werkzaamheden niet verricht in dienstverband geldt dat je met behulp van een eigen verklaring en een verklaring van een boekhouder of accountant of een recent, gewaarmerkt uittreksel van de Kamer van Koophandel aantoont dat je in de genoemde periode als Toegepast psycholoog werkzaam bent geweest in het werkveld toegepaste psychologie en dat je voldoet aan de werkervaringsuren.

Je bent verplicht desgevraagd aan de registratiecommissie inzage te geven in de eigen administratie.

Hiernaast overleg je een op de werkzaamheden van een Toegepast Psycholoog van toepassing zijnde Verklaring Omtrent Gedrag. De verklaring is op het moment van herregistratie niet ouder dan drie maanden en er is minimaal gescreend op de functieaspecten 45, 84 en 85.

Back To Top